Under mötet informerar Institutionschefen och Professor Martin Hansson om ”Glimmingehus och Gribshunden, exempel på elit-arkitektur. Om […]