Aktiviteter

Fredagen den 18 – Söndagen den 20 augusti 2023

Gribshundens vänner medverkar vid Karlshamn Boat Show (KBS) i Vägga med informationstält om hur Gribshundsprojektet fortlöper. KBS är sydkustens största visning av båtar och båtnära information, och besökarna kan räknas i tusental. Förutom båtar finns café, matställen och andra trevliga familjeaktiviteter.

Söndagen den 28 augusti 14.00 – 16.00

Vad har man upptäckt första dykveckan efter den 21 augusti? Informationsmöte söndagen den 28 augusti kl 14.00 – 16.00 från djupet. Såväl medlemmar som de som ännu inte är medlemmar är välkomna. Vi får då en orientering av dykare från dykarlaget om vilka fynd och upptäckter som gjorts under första dykveckan. Informationen ges på Varvskrogen i Saxemara. Varvet i Saxemara är den bas som dykningarna utgår ifrån.

Besök på Blekinge museums föremålsmagasin i oktober

Dykarbåten Brum har nu kommit åter till Saxemara

Besök på Blekinge museums magasin Rosenholm i samband med att föremål från Vång och Gribshunden återkommer till Blekinge efter avslutad konservering. Besöket äger rum i oktober och tar två timmar. Besöket är kostnadsfritt för betalande medlemmar. Definitivt datum meddelas i september. Föranmälan kan komma att krävas. Håll utkik här på hemsidan när vi bestämt datum.

Informationsträff, Stockholm, november

Informationsträff i Stockholm på museet VRAK. Syftet är att sprida information om projektets verksamhet och förhoppningsvis nyheter från dykningarna. Arrangemanget sker i samarbete med museet VRAK och Projekt Gribshunden. Begränsat antal till 25 personer. Preliminärt genomförs informationsträffen november. Datum meddelas senare. Föranmälan kan komma att krävas. Håll utkik här på hemsidan när vi bestämt datum.