Vår vision

Gribshundens vänner har som vision att medverka till tillkomsten av ett fullkomligt unikt museum i Ronneby med fokus på Kung Hans senmedeltida flaggskepp Gribshunden men även fokus och forskning runt den medeltida staden Ronneby och järnåldersbyn i Vång vid Johannishus.

I Gribshundens vänners vision ingår också att Museet medverkar till regionens utveckling såväl inom arkeologisk forskning som genom annat arbete och samverkar med skola, universitet, näringsliv och kulturinstitutioner så att museet blir känt såväl nationellt som internationellt.

Styrelse verksamhetsåret april 2024 – april 2025

  • Peter Althin
  • Anders Engblom – adj. sekreterare
  • Therese Bohnsack
  • Gunnar Boström
  • Charlotte Bäckström
  • Mona Glans
  • Björn O Svensson
  • Marianne Lundkvist

Kontakta oss

Vi nås säkrast genom e-post. Vår adress är: kontakt@gribshundensvanner.se

Valberedningen inför styrelseval 2024 -2026 består av Bo Svensson och Carl-Martin Lanér.

Vår postadress är Gribshundens vänner, Kallvattenkuren, Kurpromenaden 4, 372 36 Ronneby. Har du en faktura till föreningen så kan den e-postas till faktura@gribshundensvanner.se

Org.nr 802525-2928

Vi finns givetvis också på Facebook

Våra stolta sponsorer

Föreningen har nu fått några sponsorer för att kunna hålla låg medlemsavgift. Dessa är i nuläget Marinkompaniet, Flamingon fastighets AB , Gamla Jernboden samt Constantly of Sweden.

Vill du eller ditt företag också sponsra föreningen Gribshundens vänner?

E-posta oss på adressen sponsor@gribshundensvanner.se så kan vi berätta hur vi kan exponera dig som sponsor och hur våra sponsorpaket ser ut. Vi kan erbjuda såväl lokala som nationella sponsorer bra exponering och intressanta sponsorspaket.

Vill du donera för att stödja dykningarna och projektet?

Om du vill donera medel till att vara med och bekosta eller sponsra såväl projektet som dykningar och omhändertagande av bärgade föremål och arkeologiska undersökningar så kan Gribshundens vänner förmedla kontakter. För mer information e-posta oss på donation@gribshundensvanner.se så kontaktar vi dig.