Ett museum i världsklass

”Ronneby kommun har för avsikt att bygga ett museum med sådan kvalitet att det utgör ett internationellt besöksmål”

I början av 2020 gav kommunen en avsiktsförklaring för arbetet med ett museum i Ronneby.


Målet är ett museum där besökarna ska få uppleva historien kring flaggskeppet Gribshunden, järnåldersbyn i Västra Vång och Ronnebys historia utifrån ett internationellt, ett regionalt och ett lokalt perspektiv. Nutida museer bygger ofta på upplevelser, modern teknik och numera låter man ofta fynden presenteras genom digital teknik istället för att bärgas och konserveras. Ett antal skisser har presenterats, och här är en skiss av Björn Ollner.

En skiss av hur ett museum i världsklass skulle kunna se ut integrerad med befintlig byggnad i Ronneby. Ill Björn Ollner

Kallvattenkuren

Grundtankarna till det nya museet finns idag presenterat i i Kallvattenkuren i Ronneby Brunnspark, dit allmänheten hälsas välkommen. Här finns också museets projektkontor. Där kan man följa arbetet och se de förslag som finns. Mer information finns under länken Drömmen om ett museum. Man kan också framföra sina synpunkter samt besöka utställningen om Gribshunden och se en del av de fynd som gjorts i järnåldersbyn i Vång vid Johannishus.

Kallvattenkuren
Utställning i Kallvattenkuren

Föreningen Gribshundens vänner

Föreningen Gribshundens vänner är en ideell förening som grundades 2019 av advokat Peter Althin. Föreningen har drygt 200 medlemmar, och föreningen arrangerar i samverkan med bl.a. Gribshundens projektkontor programpunkter och evenemang runt föreningens vision.

Blekinge blev inte helt svenskt förrän vid freden i Roskilde 1658, utan var dessförinnan danskt. För många i Sverige är historien under den tid det inte tillhörde Sverige relativt okänd, likaväl som Blekinge för Danmark efter 1658 har varit ganska ointressant. Under de senaste 20 åren har emellertid ett antal historiska fynd av världshistoriskt intresse gjorts.

Föreningen har därför som vision att medverka vid tillkomsten av ett fullkomligt unikt museum i Ronneby med fokus på Kung Hans senmedeltida flaggskepp Gribshunden men även fokus och forskning runt den medeltida staden Ronneby och järnåldersbyn i Vång vid Johannishus.

Gribshunden

1495 avseglade kung Hans från Köpenhamn. Målet var Kalmar, där Kalmarunionens framtid skulle diskuteras. Flaggskeppet Gribshunden var ett bestyckat örlogsfartyg, 35 meter långt och 12 meter brett.
Av någon anledning, kanske på grund av en storm, bestämde sig kung Hans för att stanna till i Ronneby på vägen. Gribshunden ankrade vid Stora Ekön, som var en välkänd ankringsplats, och ett annat skepp tog troligen kung Hans in till Ronneby. Detta kom att rädda hans liv. En brand utbröt ombord och Gribshunden sjönk till botten. Besättningen var cirka 150 personer.

Där har den legat bortglömd, fram till det senaste sekelskiftet när den lokala dykarklubben Doppingarna började fundera över vad det egentligen var för vrak de brukade dyka kring. Ett bärgat föremål (som senare visade sig vara en kanonlavett) fotograferades och bilderna synades av marinarkeologer vid Kalmar läns museum. Där förstod man ganska snabbt att det här inte var vilket skepp som helst.

Utsiktsplats från Gribshundens havsbad i Saxemara ut mot förlisningsplatsen som är markerad med fiske- och dykförbud på sjökortet strax norr om St Ekön.
Kopia av kanonlavett med kanon. Ett stort antal rester av kanonlavetter har återfunnits på Gribshunden, men metallen i själva kanonerna har dessvärre rostat sönder eller möjligtvis tidigare bärgats. På bilden syns en nytillverkad kopia av kanon med lavett.

2015 lyckades man bärga skeppets figurhuvud/galjonsfigur som föreställer ett krokodilliknande monster som slukar en människa. Man har också bärgat flera kanonlavetter, ankarspel, delar av en ringbrynja, armborstpilar med mera. Dykningar pågår kontinuerligt och nya fynd görs hela tiden.

Gribshunden är samtida med Christofer Columbus skepp Santa Maria och Vasco da Gamas São Gabriel. Det är en viktig pusselbit i förståelsen av de nordiska flottornas tidiga utveckling och utbyggnad. Den senmedeltida skeppsbyggnadskonsten är relativt outforskad i det skandinaviska området varför Gribshundenvraket hyser stor framtida forskningspotential. 

Gribshunden är det bäst bevarade arkeologiska fyndet i hela världen som gjorts av denna typ av skepp och från denna tid. 

Hur gick det då för kung Hans? Jo, han tog sig till mötet i Kalmar (utan Gribshunden). Det blev dock ingen succé eftersom de svenska delegaterna var sex veckor försenade och inte kom fram förrän kung Hans rest tillbaka till Köpenhamn. Senare blev han ändå kung även i Sverige och skrevs in i den svenska kungalängden som Johan II. 

Fynden i Vång

De arkeologiska fynden från byn Västra Vång berättar en unik historia om makt, religion och förhistorisk vardag. Byn var som störst för 1500 år sedan (500 – 700 e. kr.) men var ett viktigt centrum under hela järnåldern, från några hundra år före vår tideräkning och fram till Blekinges kristnande på 1100-talet. 

2012 påträffade man rester av en hallbyggnad eller tempel. De rituella traditionerna går att följa under lång tid och fynden talar sitt tydliga språk: bronskittlar, glasbägare, vapenoffer och inte minst guldgubbar, små rituella objekt som troligtvis användes för att försegla såväl andliga som ekonomiska kontrakt. Fynden tyder på att detta var en plats som var känd i ett större område, och att de som bodde där hade kontaker med Östersjöområdet men även med resterna av det romerska riket på kontinenten.

Jordlager grävs bort för att sedan silas och undersökas.
Guldfynd från Vång

Ronnebys historia

Redan under 1100-talet byggdes Heliga Kors kyrka mitt i Ronneby stadskärna. Idag bär kyrkan spår från såväl katolsk som protestantisk och svensk som dansk tid. Under 1200-talet nämns Ronneby för första gången som ett ”kungalev” vilket var ett administrativt centrum för den danska kungamakten. Ronneby var en knutpunkt där vägen Via Regia (kungens väg) och den segelbara Ronnebyån korsades. 

1564 var det Nordiska sjuårskriget i full gång. Den 4 september intogs Ronneby av svenska trupper. Massakern där varken kvinnor eller barn skonades kom att kallas Ronneby blodbad, då Ronnebyåns vatten färgades rött av blodet från alla döda kroppar. 

I slutet av 1600-talet var Ronneby den näststörsta exporthamnen i de gamla östdanska provinserna. Ronneby var då den enda staden i Blekinge som fick bedriva utrikeshandel. Vid freden i Roskilde 1658 tillföll Blekinge Sverige och 1680 övergick handelsrättigheterna till den nya staden Karlskrona. 

1864 förstörde en stadsbrand större delen av staden. Endast stadsdelen Bergslagen och området kring Heliga Kors kyrka klarade sig.

1705 upptäcktes Ronneby hälsobrunn, och även om brunnseran upphörde 1939 kan man fortfarande ”dricka brunn” i källan i Ronneby Brunnspark

Ronneby Munktrappan, Bild av Henrik Sendelbach