Gribshunden i media

Smithsonian Magazine

Smithsonian Magazine nov 2021. Smithsonian Magazine är USA:a och världens mest respekterade tidskrift för historia och vetenskap och har samröre med Smithsonian Institution som forskar och ansvarar för ett drygt tjugotal s.k. nationalmuseer i USA

Läs artikeln här.

Karta från Smithsonian Magasin

Der Spiegel

Tyska tidskriften DER SPIEGEL hade 2021 ett stort reportage om Gribshunden som kungligt krigsfartyg. Det har väck stor uppståndelse i Tyskland.

Det amerikanske filmbolaget PBS NOVA spelade 2019 in en entimmesfilm som visats i ett antal länder, med miljontals tittare.

I Sverige sändes filmen i Vetenskapens värld hösten 2021 under namnet ”Fartygen som förändrade världen” och hade drygt

440 000 tittare.

https://www.svtplay.se/video/j76x2ym/vetenskapens-varld/fartygen-som-forandrade-varlden?id=egvvmE9

Gribshunden på YouTube

Det finns också ett antal klipp och intervjuer på YouTube som visar Gribshunden.


Politiken

Den danske tidskriften Politiken publicerade den 7 aug 2022 en fyrsidig artikel om Gribshunden. Läs den här .

Mycket intressant läsning

Museer i omvärlden

Museet VRAK i Stockholm

Vrak är ett marinarkeologiskt museum som berättar om det världsunika kulturarv som finns på Östersjöns botten. Med hjälp av digital teknik tar museet berättelserna till ytan men låter vraken ligga kvar på botten där de bevaras bäst. Museet bygger på kunskap utifrån marinarkeologiska undersökningar och samarbeten med forskare.

Vrak ligger i anslutning till Vasamuseet på Djurgården i Stockholm.

Fotograf: Mikael Dunker/Vrak/SMTM
Båthall 2 – ombyggd till Vrak

Ålands sjöfartsmuseum

Ålands sjöfartsmuseum har en imponerande samling av fartygsmodeller, de flesta av segelfartyg. En del är hobbyarbeten gjorda av sjömän under frivakter ombord, andra är tillverkade av professionella modellbyggare. Gemensamt för dem alla är att de vittnar om skicklighet, kunskap och tålamod. På Ålands sjöfartsmuseum finns det mycket för barnfamiljer att upptäcka och att göra. Här kan barn och vuxna tillsammans gå på skattjakt med skeppsråttan Ruby och leta efter de finurliga små råtthålen gömda runtom i museet. Här kan du klättra i stormasten och leka att du är på ett stormande hav, stuva last och ta kommando över ditt eget fartyg.

Ålands sjöfartsmuseum

Blekinge museum

Blekinge museum är ett regionalt museum som bevarar, förvaltar och förmedlar Blekinge läns historia. Museet grundades 1899 och bedriver verksamhet i hela länet. Det handlar om allt från utställningar, pedagogik och programverksamhet till arkeologi, kulturmiljövård, samlingsförvaltning och samtidsdokumentation. Museet driver också arkeologiska forskningsprojekt med stor potential, här kan nämnas järnåldersboplatsen Västra Vång och det senmedeltida vraket Gribshunden.

Blekinge museum är en stiftelse med tre stiftare; Blekinge Hembygdsförbund, Region Blekinge samt Karlskrona kommun. Museets utställningslokaler ligger vid Fisktorget i Karlskrona, där bl.a. världsarvsbyggnaden Grevagården ingår. Museet har också ett stort, publikt föremålsmagasin på Rosenholmsområdet utanför Karlskrona.

Läs mer på www.blekingemuseum.se samt sök i museets digitala samlingar på blm.kulturhotell.se


 

Blekinge museum

M/S Museet for Søfart
Danmarks sjöfartsmuseum

Et 100 år gammelt og helt nyt museum

På afstand er det næsten usynligt, men under jorden – og som nabo til Kronborg Slot – ligger Danmarks søfartsmuseum, M/S Museet for Søfart. Følger man de let skrånende broer ned i den gamle tørdok, vil man opleve et af de seneste års mest spektakulære nybyggerier i Danmark.

M/S Museet for Søfart fortæller historien om Danmark som en af verdens førende søfartsnationer på stemningsfuld og dramatisk vis i prisvindende udstillinger og storslået arkitektur, skabt af den prisvindende tegnestue BIG.

Sjöfartsmuseet i Helsingör

Marinmuseum i Karlskrona

Mitt i den historiska miljön på ön Stumholmen i Karlskrona sträcker sig Marinmuseums vackra och omtalade byggnad på en pir ut i vattnet, på en plats som i flera hundra år tillhört försvarsmakten.

Marinmuseum är Sveriges nationella museum för den svenska marinens händelserika historia, från år 1522 till idag. Med ursprung i Flottans modellkammare från 1752 tar museet historien vidare med berättelser om segelfartyg som linjeskepp och fregatter, maskindrivna ubåtar och kustkorvetter. Skeppsgossars, varvsarbetares och sjömäns liv bevaras genom föremål, fotografier och arkivmaterial.

Marinmuseum är unikt på många sätt, inte minst för ubåtshallen med svenska flottans första ubåt Hajen från 1904 och ubåten Neptun från 1978. Här har både stora och små chansen att uppleva spännande utställningar och miljöer!

Marinmuseum ingår i myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer tillsammans med Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm samt Järnvägsmuseet i Gävle.

 

Marinmuseum i Karlskrona

Jelling museum i Danmark

Kongernes Jelling är ett utställnings- och informationscenter för Jellingemonumenten som ligger intill Jellingehögarna i Jelling, Danmark. Museet visar hur Jellingestenarna troligen såg ut från början och presenterar senaste kunskapen om vikingatiden. Här kan man följa Gorm-släktens spår fram till släkten idag samtidigt som museets utställningar placerar in Jelling i ett historiskt sammanhang.

Jelling museum på Jylland

The Whale museum, Andenes, Norge

300 km North of the Arctic Circle, on the tip of the island Andøya lies Andenes. A small town located amid dramatic landscapes – both above and below the ocean’s surface. Just a few sea miles from shore a deep-sea valley unfolds. It is frequently visited by migrating whales, making Andenes one of the best places in the world to see this fabled animal up-close. The new Arctic attraction, The Whale, tells the story of the big inhabitants of this underwater world, rising as a soft hill on the rocky shore– as if a giant had lifted a thin layer of the crust of the earth and created a cavity underneath.

(Enastående arkitektur. Museet är under byggnad och öppnar 2023 enligt de senast uppgifterna)

Valmuseet i Andenes i Norge nära Tromsö

Forskning och Framtid 2022 nr 8 om 3D-teknik