Advokat Peter Althin har under året varit ordförande i Gribshundens vänner. Styrelsen har genomfört sju sammanträden varav […]
Under mötet informerar Institutionschefen och Professor Martin Hansson om ”Glimmingehus och Gribshunden, exempel på elit-arkitektur. Om […]