Nästa vecka (v.15) dyker VRAKS marinarkeolog Marco Ali med kollegor på Gribshunden. Dykningarna görs på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge och dykarna har tidigare utfört dykningar åt Statens Maritima och Transporthistoriska museer. Syftet är att upprätta en vård och skyddsplan för vrakplatsen. Det kommer då att fotograferas och kartläggas hur det ser ut nere på vrakplatsen så att man kan se de ändringar som gjorts. Arbetet påbörjades i oktober 2023 men avbröts pga dåliga siktförhållanden.

Museet VRAKS marinarkeologer kommer onsdagen den 10 april kl 18.00 presentera sin verksamhet och arbetet med förslaget till vård- och skyddsplanen för Gribshunden. Föredraget sker i Kallvattenkuren, Kurpromenaden 4, och allmänheten har möjlighet att lyssna på deras presentation och ställa frågor.

Föranmälan till gribshunden@ronneby.se Ange då namn och gärna tfn

Välkomna!

Categories:

Tags:

Comments are closed