Nästa vecka (v.42) dyker Marco Ali, Jim Hansson och kollegor på Gribshunden. Dykningarna görs på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge och dykarna har tidigare utfört dykningar åt Statens Maritima och Transporthistoriska museer. Syftet är att upprätta en vård och skyddsplan för vrakplatsen. Det kommer då att fotograferas och kartläggas hur det ser ut nere på vrakplatsen så att man kan se de ändringar som gjorts. Nu på hösten är också vattnet mycket klart.

På torsdag 19 oktober berättar dykarna om dessa dykningar och om Vrak-museet, det två år gamla museet bredvid Wasamuseet. På museet Vrak finns också en presentation av ”vårt” skepp Gribshunden. Se annons på Kallvattenkurens Facebookssida.

Categories:

Tags:

Comments are closed