Glimmingehus och Gribshunden är inte bara samtida. Här finns mycket gemensamt såväl historiskt som i nutid. Byggherren av Glimmingehus Jens Holgersson Ulfstand var även amiral i den danska flottan när Gribshunden seglade. Mycket talar för att han bör ha varit ombord på Gribshunden – Kanske mer än så.

Jan Olofsson chef på Glimmingehus visar runt besöksvärdarna från Kallvattenkuren och får en tavla med Gribshunden som tack för mycket intressant förevisning.

Vi ser fram mot fortsatt samarbete som kopplar ihop Glimmingehus och Gribshunden som besöksmål.

Categories:

Tags:

Comments are closed