Den 5 april genomförde Vänföreningen ett välbesökt årsmöte
Platsen för mötet var Projekt Gribshundens kontor och utställningslokal i Kallvattenkuren (kurpromenaden 4 Ronneby Brunnspark).
Ordföranden och initiativtagagaren till vänföreningen, advokat Peter Althin, ledde mötet som inleddes med att docent Martin Hansson höll ett uppskattat anförande om kopplingen mellan Glimmingehus och Gribshunden, arkitektur för eliten. Vetenskapsrådet har beviljat 4,6 miljoner till ett 3 årigt forskningsprojekt som handlar om dessa kopplingar.
Årsmötet beslutade bland annat att medlemsavgiften för år 2023 förblir oförändrad 100kr /person och att styrelsen arbetar ideellt. 
Styrelsen kommande år består av Peter Althin (ordförande), Mona Glans, Björn O. Svensson, Therese Bohnsack, Charlotta Bäckström och som ny ledamot i styrelsen valdes Gunnar Boström.
Under punkten övriga frågor redovisade projektledaren Anders Engblom kortfattat om bakgrunden till kommunstyrelsens val av ”brandstationstomten” som plats för att nytt museum i Ronneby. 
Ordföranden uppmärksammade att inom kort auktioneras ett av Danmarks första guldmynt ut. Myntet är präglat under Kung Hans tid som kung.
Ordförande avslutade mötet med att tacka för det engagemang som visats inte minst under mötet och gladde sig åt den stora anslutningen av deltagare på mötet

Categories:

Tags:

Comments are closed