Advokat Peter Althin har under året varit ordförande i Gribshundens vänner. Styrelsen har genomfört sju sammanträden varav […]